Informació i tràmits on-line

Descàrrega de documentació

Sol·licituds d'anulació, exempcions, ajornaments, renúncies, etc.

Procediments

Expedició dels títols acadèmics i professionals la gestió dels quals correspon a la Generalitat

Impresos de taxes

Generar impresos per a les taxes de serveis administratius, expedició de títols i proves d'accés a cicles formatius.

Oficina Prop

Des d'aquest enllaç, si seleccioneu les opcions Tràmits i Servicis / Conselleria d'Educació, podeu realitzar la recerca d'un determinat tràmit i baixar-vos els corresponents impresos.

 

Horari de secretaria

 

Matí

Vesprada

Dilluns

9.00 a 14.00 h

 

Dimarts

9.00 a 14.00 h

 

Dimecres

9.00 a 14.00 h

17.00 a 19.00h

Dijous

9.00 a 14.00 h

 

Divendres

9.00 a 14.00 h

 

A partir  del 23 de juny l'horari d'atenció al públic
serà de 9.00 a 14.00 hores.

 

Atenció de la secretaria:

M.Teresa Juan

Teresa Gellida

Vicent Anglès

El centre romandrà obert de
8.00h a 14.50h al matí i
de 16.00h a 21.40h a la vesprada

 

Atenció de la consergeria:

Aida Izquierdo España

José Peraire Ruiz

Rosario Rosado Sánchez

M. Carmen Urquizu Peña

Tlf: 964 405 640
Correu electrònic: 12003390@gva.es